ADR prevozi
Opravljamo prevoze nevarnih snovi z tovornimi vozili po pogojih mednarodne konvencije ADR. Vsa vozila so opremljena za prevoz nevarnih snovi (ADR prevoz). Vsi vozniki imajo dolgoletne izkušnje v mednarodni špediciji, vsi vozniki imajo ADR certifikat; mednarodno priznana licenca za prevoze nevarnega blaga v cestnem prometu.